TV-boks

- Aug 29, 2018-

Boksen TV er en ekstern enhet. Fordelen er at det ikke kan oppta IRQ (midt slutten), no vert, PLUG & PLAY (plug and play), uten å måtte installere drivere, og nå mange TV-bokser har lagt funksjon for å samle programmer.

I dag, TV-bokser kan deles inn i tre kategorier: en er en TV-boks med fokus på shopping er en TV-boksen som er rettet mot unge mennesker og det er en TV boks utviklet for foreldre bare.

TV ekstern mottaker boksene generelt støtter plug and play, slik at resultatene blir mer stabil enn den innebygde video mottaker kortet. TV eksternt mottak boksen krever ikke programvarestøtte, og VGA-skjerm kan oppnå de grunnleggende funksjonene i de fleste vanlige TV-apparater. I tillegg kan ulike indikatorer på panel av boksen for TV-mottak også være kjent for kjørestatusen.