IPTV-tjenesteinnhold

- Aug 29, 2018-

IPTV har en svært fleksibel interaktiv funksjon, fordi den har den iboende fordelen av symmetrisk samhandling av IP-nettverket, og programmene er i nettverket, og kan sendes, multicast og unicast. Det kan fleksibelt implementere ulike funksjoner som elektronisk meny, programreservasjon, sanntidspoling fremover, hurtig tilbakespoling, terminalkonto og fakturahåndtering og programmering. I tillegg kan andre innholdstjenester basert på Inter-nettverket også lanseres, for eksempel online spill, e-post og elektronisk banktjenester.

Kabel digital TV vedtar kringkastingsmodus. Hvis du vil implementere video på forespørsel, må du omdanne det opprinnelige HFC-kringkastingsnettverket i begge retninger. Under normale omstendigheter åpnes bare den interaktive kanalen om livsinformasjon. Hvis digital-TV skal støtte video på forespørsel, støttes den også av IP-nettverket som CALBEMODEM kommer inn. Faktisk er det IPTV. Dette er modellen for digitalt IPTV-system i Hangzhou. Med hensyn til innholdstjenestene er kabel-digital-TV ikke så god som IPTV.