blåtann

- Aug 29, 2018-

Den såkalte Bluetooth-teknologien er faktisk en kortdistanse-radioteknologi som effektivt kan forenkle kommunikasjonen mellom mobilkommunikasjonsterminaler som håndholdte datamaskiner, bærbare datamaskiner og mobiltelefoner ved hjelp av "Bluetooth" -teknologi. Kommunikasjonen mellom disse enhetene og Internett-Internett forenkles, slik at dataoverføringen mellom disse moderne kommunikasjonsenhetene og Internett raskere og effektivere, og bredere veien for trådløs kommunikasjon. Bluetooth bruker en desentralisert nettverksstruktur og hurtigfrekvenshopping og kortpakketeknologi for å støtte punkt-til-punkt og punkt-til-multipunktkommunikasjon, som arbeider i det globale 2,4 GHz ISM (dvs. industrielle, vitenskapelige, medisinske) frekvensbånd. Dens datahastighet er 1 Mbps. Full dupleksoverføring oppnås ved hjelp av en tidsdelings dupleksoverføringsskjema.